VIGSELCEREMONIN MED DUBBLA RINGAR

Vänner:

Vi har samlats här idag

i dessa vittnens

närvaro,

för att i laga ordning

viga denne man

med denna kvinna,

(bruden och brudgummens namn).

 

Om det bland er finns någon

som känner till något skäl

till att detta inte

bör ske,

tala nu,

eller tig för evigt.

(Paus)

 

Då ingen har något att invända

fortsätter vi.

 

(Brudgummens namn),

är det din verklighet

att den kärlek du känner

för (brudens namn)

är sådan att du ständigt

kommer att skapa den,

genom hälsa

och sjukdom,

i såväl motgång

som medgång?

 

Kan du konfrontera

och förlåta

hennes brister

lika lätt som du prisar

hennes många

beundransvärda egenskaper?

(Svar)

 

Och har du kommunicerat

din kärlek till (brudens namn)?

(Svar)

 

(Brudens namn)

har du bekräftat

(brudgummens) kärlek?

(Svar)

 

(Brudens namn),

är det din verklighet

att den kärlek du känner

för (brudgummens namn)

är sådan

att du ständigt

kommer att skapa den,

genom hälsa

och sjukdom, i såväl motgång som medgång?

 

Kan du konfrontera

och förlåta

hans brister

lika lätt som du prisar

hans många gedigna

egenskaper?

(Svar)

 

Och har du

kommunicerat

din kärlek till

(brudgummens namn)?

(Svar)

 

(Brudgummens namn),

har du bekräftat

(brudens) kärlek?

(Svar)

 

Då vill jag säga till er båda,

att ni,

genom er ömsesidiga kärlek

och genom att ni är eniga

om dess verklighet,

och har kommunicerat

dessa två vackra sanningar,

har fullbordat

ARC-triangeln,

och därigenom fullbordat

det enda sanna äktenskapet,

vilket ingen individ eller grupp av individer
har den ringaste makt att

foga något till eller ta något från.

 

Emellertid

är det lag och skick

i vårt samhälle

att detta förbund

skall dokumenteras

och ges allmänt bifall.

Det är en heder för mig

att ni valt mig

till att förrätta denna ceremoni.

 

Att godta en hedersbevisning

för med sig

en förpliktelse

av motsvarande omfattning,

och jag skulle inte leva upp

till detta ansvar

om jag inte försökte att

ge ett bidrag

– inte till vad ni redan

har skapat,

det kan ingen göra,

utan till varaktigheten

hos dess fortsatta skapande

på ert framtida tidsspår.

 

Människan har alltid

använt symboler

för att inpränta

det kloka och viktiga

i vissa sanningar,

så att dessa symboler

må tjäna som

en städse närvarande påminnelse

om det nödvändiga i

att oupphörligt skapa våra önskemål.

 

Och jag är säker på

att den önskan som förenar er

i detta ögonblick

är att den kärlek

ni har skapat skall förbli en verklighet

under alla era

kommande år.

 

Best man, har du en ring?

(Svar)

 

Kan jag få den, tack?

(Tar emot ringen.)

 

Tack.

 

Brudtärna,

har du en ring?

(Svar)

 

Kan jag få den, tack?

(Tar emot ringen.)

 

Tack.

(Håller upp en ring mellan tummen och

pekfingret på varje hand:)

 

Dessa ringar består

av cirklar,

och cirkeln har

sedan urminnes tider

varit en symbol

för beständighet.

Den representerar faktiskt

tid och rum –

vilka är utan ände.

 

Jag vill att ni tittar

på dessa två symboler

och tänker er

ARC-triangeln

inuti var och en av dem.

 

Har ni gjort det?

(Svar)

 

Tack.

 

Så länge som dessa symboler

förblir i er ägo,

vill jag att ni ser

denna triangel i deras mitt

som en påminnelse om

att den beständighet

som ringarna symboliserar

bara är sann så länge

som denna triangel

är hel och obruten.

 

Jag skulle vilja att ni

ingår en överenskommelse

om att aldrig

sluta era ögon för att sova

när triangeln är bruten.

Hela varje spricka

med verkligheten i er kärlek

genom kommunikation.

Om ni gör detta,

kommer dessa symboler

för er högsta önskan

idag
att förbli en verklighet

under ert

framtida tidsspår.

 

Låt oss fortsätta.

 

(Brudgummens namn),

ta denna ring

och med följande ord,

träd den på

(brudens namn)s finger.

 

”Med detta tecken

på min kärlek”

(Svar)

 

”tar jag dig,

(brudens namn),”

(Svar)

 

”till min äkta maka.”

(Svar)

 

”Jag lovar att hålla

denna kärlek”

(Svar)

 

”levande och sann för alltid”

(Svar)

 

(Brudens namn),

ta denna ring

och med följande ord,

träd den på

(brudgummens namn)s finger.

 

”Med detta tecken

på min kärlek”

(Svar)

 

”tar jag dig,

(brudgummens namn),”

(Svar)

 

”till min äkta make.”

(Svar)

 

”Jag lovar att hålla

denna kärlek”

(Svar)

 

”levande och sann för alltid.”

(Svar)

 

Och nu,

i Scientologi-kyrkans namn,

förklarar jag dig,

(brudgummens namn),

och dig, (brudens namn),

man och hustru.

 

Jag vill be er besegla

denna ceremoni med en kyss.

(Väntar på kyssen)

 

Och jag vill be alla här,

som är närvarande som vittnen,

att tillsammans med mig

välsigna denna ceremoni,

med postulatet

att den tillit och kärlek

som råder i denna stund

skall växa sig starkare

för vart år som går.

(Paus)

 

Har ni gjort det?

(Svar)

 

Tack.

 

(Var den förste att gratulera

dem båda, och den förste att tilltala

bruden som fru.)

 

L. Ron Hubbard