OFTA STÄLLDA FRÅGOR

Sedan den första Scientologi-kyrkan bildades 1954, har religionen vuxit till att omfatta hela världen. Idag hjälper mer än 8 500 Scientologi-kyrkor, missioner, närstående organisationer och grupper miljoner människor i 165 länder. Och dessa siffror ökar stadigt; faktum är att Scientologins närvaro i världen ökar snabbare nu än vid någon tidpunkt under dess historia.

Som den enda stora världsomspännande religiösa rörelse som växte fram under det tjugonde århundradet, skapar Scientologi ett enormt intresse hos allmänheten.

De frågor som ställs är otaliga:

Hur är Scientologin i jämförelse med andra religioner?

Vad är dess förståelse av ett högsta väsen och de andliga aspekter på livet som överskrider den jordiska tillvaron?

Vilka är religionens grundläggande utövningar?

Hur är Scientologi-kyrkan organiserad?

Och framför allt, vad är Scientologi?