SCIENTOLOGINS RELIGIÖSA BRUK
INTRODUKTION

Inom den stora samling kunskap som utgör Scientologins religiösa övertygelser och religiösa bruk, finns det många principer som ger en ny och djupare syn på livet när man lärt sig dem. Genom att behärska Tonskalan kan en person till exempel se hur han bäst bör handskas med ett trumpet barn, lugna ner en upprörd vän eller få en konservativ chef att lyssna på idéer och förslag. Dessa principer baserar sig på en väldig mängd observationer inom humaniora. Denna kunskapssamling är till för att läras. Det finns inget auktoritärt i den. Den är värdefull enbart som en samling kunskap.

Den stora bedriften inom Dianetik och Scientologi har varit utvecklandet av exakta, noggranna metoder för att höja människans andliga medvetande och förmågor. Andra liknande satsningar ledde endast till sporadiska eller tillfälliga resultat, om de ledde till några alls. När man använder Scientologi kan man få livsbejakande förbättringar vid exakt tillämpning.

Vikten som läggs vid tillämpning inom Scientologin kommer sig av att L. Ron Hubbard som en del av religionen, utvecklade en faktisk teknologi som gör det möjligt för en att använda sig av hans upptäckter till att åstadkomma positiva förändringar hos en själv och andra. Teknologi betyder metoder för tillämpning av principerna inom någonting, till skillnad från enbart kunskaper i detsamma.

Genom hela denna webbsajt används termen teknologi med avseende på tillämpningen av Scientologi-principer. Det finns idag en stor mängd teknologi – t ex för hur man bygger broar och för hur man skjuter ut raketer i rymden. Tack vare L. Ron Hubbards arbete finns det emellertid nu också, för första gången, en bevisligen fungerande teknologi för hur man förbättrar sinnets funktioner och rehabiliterar en människas andliga resurser. Det här är auditering.