SCIENTOLOGIN I SAMHÄLLET

Scientologer kommer från livets alla områden. De engagerar sig i samhällets problem och stödjer otaliga samhällsförbättrande program som tillhandahåller framgångsrik rehabilitering av drogmissbrukare, förbättrar undervisningsnormer och bidrar till att minska brottslighet och moraliskt förfall.

Scientologer vet vad det innebär att ta ansvar för att förbättra förhållandena omkring sig. De humanitära program som stöds av Scientologi-kyrkan och dess församlingsmedlemmar expanderar i en takt som saknar motstycke. Dessa program omfattar:

Kyrkan fortsätter att vara en obeveklig röst när det gäller samhällsförbättring och rättvisa. Scientologer har dragit fram i ljuset sådana frågor som påtvingad drogning av skolbarn, om farorna med psykiatrisk brutalitet såsom elchocker och lobotomi, och de experiment rörande krigföring med kemiska och biologiska medel som i hemlighet utfördes mot ovetande amerikanska medborgare under 1960- och 1970-talen. Scientologi-kyrkan har också förespråkat principen om öppen förvaltning och var pionjärer angående bruket av Freedom of Information Act och andra lagar världen över, vilka gör det möjligt att få tillgång till information för att skydda allmänhetens intressen och få slut på regeringars slöseri och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Målet för Scientologi-kyrkan är att förbättra samhället genom våra program och verksamheter och den aktiva roll vi tar i världen idag.

Scientologi-religionens mål, så som de uttrycktes av Scientologins grundare L. Ron Hubbard är: ”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”

Kyrkan välkomnar förfrågningar från människor som vill veta mer om Scientologi. Kyrkans personal har alltid försökt ge korrekt information om Scientologin till media och allmänhet. Kontakta oss om du har ytterligare frågor.