DEN EMOTIONELLA TONSKALAN

Ett annat hjälpmedel som är ett utdrag ur Scientologin och som vanligtvis används i vardagslivet är den emotionella tonskalan. Tonskalan sammanställdes efter många, många timmars omfattande testning och observation och visar känslor i en exakt stigande eller sjunkande följd. Innan L. Ron Hubbard undersökte detta ämne var känslor något som antingen innebar smärta eller njutning, sorg eller glädje, men som vi aldrig helt förstod.

Har du någonsin med ett glatt ord försökt muntra upp någon som sörjer en nyligen upplevd förlust? Reaktionen blir i regel en ny flod av tårar.

Eller har du känt någon vars inställning och reaktioner gentemot livet präglas av kronisk apati, oavsett vad som händer och sker runt omkring honom? Personen verkar vara vid god vigör, har en underbar familj och ett avundsvärt jobb, men inget spelar någon roll. Han är likgiltig inför allting.

Tonskalan belyser exakt vad det är som pågår med sådana individer, hur man bäst kommunicerar med dem och hur man hjälper dem.

Man kan hitta sig själv, eller vem som helst, på denna tonskala och på så vis veta hur man bäst – med hjälp av Scientologin – kan ta sig upp till de högre tonlägena där förhöjt varande, kompetens, självaktning, ärlighet, välbefinnande, lycka och andra önskvärda tillstånd kommer till uttryck.