SCIENTOLOGINS RÄCKVIDD

Även om dessa och andra principer kan användas på avsevärt fler sätt för att förbättra tillstånd, behöver man inte studera Scientologi i flera månader innan man kan använda det.

Människor har blivit ledda att tro att livet är komplext och att människan inte går att veta något om, men Scientologin har motsatt uppfattning: Det är möjligt för vem som helst, inte bara att känna sig själv i ordets fullaste bemärkelse, utan också att få kontroll över livet. Dessutom är Scientologin organiserad på ett sådant sätt att en enstaka princip kan användas med lätthet, med anmärkningsvärda förändringar som resultat.

Men alldeles bortsett från den omedelbara förbättring av relationer eller av att reda ut förvirringen i ens liv, är dessa principer faktiskt en del av utövandet av Scientologi. Och denna praxis är ägnad att konsekvent höja individer på tonskalan, öka deras ARC och brett förbättra deras dynamiker.

För att till fullo uppskatta djupet och vidden av denna religion och den faktiska tillämpningen av dessa och andra principer, är det nödvändigt att skaffa sig en del förståelse av Scientologins viktigaste religiösa bruk – auditering och utbildning.

Om du vill veta mer om auditering och utbildning, gå till avsnittet Scientologins utövning.