INLEDNING

STÖD TILL GLOBALA PROGRAM FÖR ATT ÅTERSTÄLLA
HEDER OCH SJÄLVRESPEKT

Oavsett vilket perspektiv man granskar dagens värld från, lider den av en moralisk och etisk kris av epidemiska proportioner. I botten på samhällets utbredda kriminalitet och drogmissbruk, företags girighet, ämbetsbrott bland politiker och internationella konflikter, finner man de grundläggande problemen oärlighet och omoral.

DÅ VÄGEN TILL LYCKA ÄR HELT ORELIGIÖS ÄRDEN BÅDE UNIK OCH EFFEKTIV, OAVSETT OM DEN TILLÄMPAS AV INDIVIDER ELLER HELA NATIONER.

Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft, skriven av Scientologins grundare, författaren och humanitären L. Ron Hubbard – tar sig an dessa problem och erbjuder en väg som alla kan följa oavsett bakgrund, kultur eller trosuppfattning för att uppnå ett lyckligare, mer framgångsrikt och tillfredsställande liv.

Då Vägen till lycka är helt oreligiös är den både unik och effektiv, oavsett om den tillämpas av individer eller av hela nationer. När den har delats ut i områden som drabbats av våld, gäng och rasism har den skapat lugn. När den har delats ut i områden härjade av civila konflikter har den fört fred med sig. Dess budskap har i tusentals fängelser återställt självrespekten hos de mest förhärdade brottslingar och visat dem in på vägen till att bli nyttiga och bidragande medlemmar av samhället.

Den har blivit oerhört populär sedan den först publicerades 1981 – över 100 miljoner exemplar har sedan dess distribuerats i 205 länder och geografiska områden, där den har inneburit en moralisk kompass som människor kunnat följa i livet.

När Vägen till lycka ges till en vän eller kollega, fyller den ett moraliskt vakuum i detta alltmer omoraliska samhälle.

Scientologi-kyrkan och dess medlemmar delar gärna de verktyg för att leva lyckligare som finns i Vägen till lycka, med alla som delar målsättningen om en bättre värld.

ATT HEJDA DE MORALISKA
NORMERNAS FÖRFALL

Idag konfronteras vi alla med ymnigt förekommande bevis på en allt djupare moralisk kris.

Intolerans och hatbrott baserade på hudfärg och etnisk tillhörighet, däribland folkmord, är vanliga och har ofta religiösa, etniska eller kulturella skillnader som drivkraft.

mer

ATT REPARERA SAMHÄLLETS
MORALISKA STRUKTUR

Etableringen av Vägen till lycka-stiftelsens internationella huvudkontor i Glendale, Kalifornien, år 2003, möjliggjordes tack vare scientologers stöd.

Stiftelsens huvudkontor erbjuder ett forum där pedagoger, företagschefer, lagstiftare och dignitärer planerar hur Vägen till lycka-program skall implementeras.

mer

UNDERVISNINGSVERKTYG FÖR
ETT LYCKLIGARE LIV

Effektiva verktyg för pedagoger och andra så att de kan lära ut moral med hjälp av levnadsreglerna i Vägen till lycka, har utvecklats baserat på trettio års erfarenheter.

Informationsannonser sprider budskapet vitt och brett, och en filmatiserad bokversion används av lärare, professorer, företagsledare, polismyndigheter, samhällsledare, läkare, jurister och kriminalvårdstjänstemän och präster ...

mer

ATT NÅ UT TILL MILJONTALS MED
MULTIMEDIABUDSKAP

Informationsannonserna om Vägen till lycka, producerade av Scientologi-kyrkan – en infoannons för var och en av de 21 levnadsreglerna i häftet – når miljontals människor världen över.

Videorna fångar kärnan i varje levnadsregel och illustrerar dem så att alla kan förstå dem.

mer

VÄGEN TILL LYCKA
-BOKEN PÅ FILM

Vägen till lycka-boken på film följer den oavkortade texten precis så som den skrevs av L. Ron Hubbard, kapitel för kapitel, levnadsregel för levnadsregel. De sammanvävda berättelserna om en uppsättning rollfigurer illustrerar varje begrepp som förekommer i häftet.

mer

INTERAKTIV WEBBPLATS FÖR
RESURSCENTER FÖR UNDERVISNING ONLINE

För att göra Vägen till lycka tillgänglig för alla presenterar Vägen till lycka-stiftelsen kampanjens alla delar online på en interaktiv webbplats där besökare läser häftet och tittar på alla infoannonser och utdrag från boken på film.

mer

ATT SPRIDA VÄGEN TILL LYCKAS
GLOBALA BUDSKAP

Ett internationellt nätverk av frivilliga och anhängare av Vägen till lycka omfattar nu 186 länder.

Frivilliga har i många städer anammat levnadsregeln från Vägen till lycka ”Skydda och förbättra din miljö” genom att börja städa bort flaskor, burkar och annat skräp från grannskapet.

mer

GER LÖSNINGAR
TILL MILJONTALS

Church of Scientology Internationals International Dissemination and Distribution Center i Los Angeles, Kalifornien, producerar miljontals exemplar av Vägen till lycka-häften, dvd:er och publikationer som utgör kärnan i Vägen till lycka-programmet.

mer

RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Effektiviteten hos Vägen till lycka och den inverkan som dessa aktiviteter har åstadkommit är anledningen till att programmet vunnit respekt och stöd från lärare, hälsoinstruktörer, polis, lokala ledare, befattningshavare, elever och föräldrar runt om i världen.

mer