INLEDNING

TILLHANDAHÅLLA VERKTYG FÖR LÄSKUNNIGHET OCH
INLÄRNING FÖR MILJONTALS MÄNNISKOR

Applied Scholastics International är en sekulär ideell allmännyttig organisation som tar sig an problemet med bristande läskunnighet genom att göra L. Ron Hubbards upptäckter inom undervisning och läskunnighet tillgängliga för alla.

Hubbard insåg hur allvarligt sänkta undervisningsnormer och försämrad läskunnighet påverkar samhället, och observerade att analfabeter eller funktionella analfabeter som förvägras arbete och möjligheter, ofta hemfaller åt kriminalitet, sjunkande moral eller droger. Därför inledde han en undersökning av ämnet studier och fann de exakta orsakerna till framgång eller misslyckande inom alla studier eller verksamheter.

APPLIED SCHOLASTICS tar sig an PROBLEMET med BRISTANDE LÄSKUNNIGHET genom att göra L. RON HUBBARDS UPPTÄCKTER INOM UNDERVISNING OCH LÄSKUNNIGHET TILLGÄNGLIGA FÖR ALLA.

Så grundläggande var hans upptäckter på undervisningens område att han publicerade dem för bred användning.

Applied Scholastics har i mer än fyrtio år varit engagerade i att göra dessa lösningar för inlärning och läskunnighet tillgängliga världen över.

Applied Scholastics är en helt oberoende, icke-konfessionell organisation som stöds av Scientologi-kyrkan och av scientologer som är djupt engagerade i att höja kvalitén på undervisning över hela världen. Applied Scholastics inser att världen en dag kommer vila i händerna på dagens barn, och att hur väl de är rustade att föra detta samhälle framåt hänger på hur bra undervisning de fått.

Applied Scholastics syfte är att se till att dagens elever får kvalitetsundervisning så att en ljusare framtid för alla säkerställs.

ATT STOPPA FÖRSÄMRINGEN
AV UNDERVISNING

Nästan hälften av alla vuxna amerikaner – 60 miljoner människor – är funktionella analfabeter. Åtta miljoner elever i USA har fått stämpeln ”oförmögen att lära sig”, vilket man tyvärr ofta försöker hantera med receptbelagda läkemedel istället för att lära dem läsa, skriva och räkna.

USAs utbildningsdepartement rapporterar att varje år hoppar var tredje gymnasieelev – eller 1,2 miljoner – av sina studier.

mer

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONELLA CENTER FÖR
STUDIETEKNOLOGI

Redan på 1950-talet insåg L. Ron Hubbard bristerna i undervisningssystemet. Som en lösning på denna kris började han utveckla en faktisk ”teknologi” för inlärning med vilken man kan lära sig behärska vilket ämne som helst. Dessa pedagogiska framsteg kallas med ett ord studieteknologi. Dessa framsteg förser elever i varje ålder och på varje undervisningsnivå med den beståndsdel som saknas på många håll inom undervisning idag – förmågan att lära sig hur man lär.

mer

APPLIED SCHOLASTICS
ANSLUTNA SKOLOR

Applied Scholastics International arbetar med hundratals anslutna skolor och undervisningsprogram världen över, vilket erbjuder de effektiva inlärningsverktyg som L. Ron Hubbard utvecklade.

Delphi-programmet är en privat skolmodell med sitt flaggskepp Delphian School i Sheridan, Oregon, och ett nätverk där ytterligare 6 skolor ingår i större städer runt om i USA.

mer

ELEVER MED STUDIEPROBLEM BLIR FRAMGÅNGSRIKA ELEVER TACK VARE
HANDLEDARPROGRAM

Förutom en mängd lokalt baserade grupper som erbjuder personlig handledning och som finns över hela världen, erbjuder Applied Scholastics studietech-centrer och handledare i 12 delstater i USA handledning efter skoltid. Detta görs under programmet Kompletterande undervisningstjänster (SES). På bara ett år har Applied Scholastics SES-handledare gett över 8 500 timmar med handledning i 50 skolor i 36 skoldistrikt, och sedan starten har programmet stadigt expanderat.

mer

GRÄSROTSRÖRELSE STARTAR FÖRÄNDRING:
KORSTÅG FÖR SKRIVKUNNIGHET I VÄRLDEN

World Literacy Crusade (WLC) är en läskunnighetsrörelse på gräsrotsnivå som grundades av en pastor i slummen, som en lösning på de oroligheter som skakade Los Angeles 1992.

Han såg sambandet mellan analfabetism, droger och brottslighet, och uppmanade lokala ledare, föräldrar, ungdomar och lärare att göra något för att ändra på förhållandena där de bodde.

mer

ATT FRÄMJA SKRIVKUNNIGHET & UNDERVISNING
VÄRLDEN ÖVER

Applied Scholastics nätverk av lärare, handledningscentrer och skolor, verkar för att förbättra läskunnighet och utbildning, inte bara i sina egna områden utan även utanför dessa. Från seminarier och workshopar till omfattande permanenta program, ger grupper av pedagoger studieteknologin till missgynnade grupper i samhället

mer

RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Behovet av att studera slutar inte med formell undervisning. Alla i arbetsstyrkan, oavsett om de befinner sig på verkstadsgolvet eller i styrelserummet, måste ha förmågan att kunna tillgodogöra sig viktig information, behålla den, och sedan tillämpa den. Framgång i livet hänger på det.

Applied Scholastics gör det möjligt för vem som helst att skaffa sig denna färdighet.

mer