RESULTAT FRÅN IMPLEMENTERING AV
PROGRAMMET

Behovet av att studera slutar inte med formell undervisning. Alla i arbetsstyrkan, oavsett om de befinner sig på verkstadsgolvet eller i styrelserummet, måste ha förmågan att kunna tillgodogöra sig viktig information, behålla den, och sedan tillämpa den. Framgång i livet hänger på det.

Applied Scholastics gör det möjligt för vem som helst att skaffa sig denna färdighet.

Siffrorna berättar historien:

Från sin lärarutbildningsanläggning nära St Louis, Missouri, har Applied Scholastics infört L. Ron Hubbards studieteknologi i mer än 1 000 skolor och handledningsgrupper i 72 länder.

Nästan 135 000 lärare som utbildats av Applied Scholastics har gett studieteknologin till 38 miljoner elever världen över, och har därmed öppnat dörrar som tidigare har varit stängda för dem. Dessa elever tar i sin tur med sig sina färdigheter ut i sina lokala samhällen, delstater och länder.

Med stöd från Scientologi-kyrkan och dess församlingsmedlemmar, går Applied Scholastics i spetsen för att besegra analfabetismen och höja undervisningsnivån.

L. Ron Hubbards och Applied Scholastics insatser för områdena kompetens och inlärning har förändrat livet för miljontals människor över hela världen. Applied Scholastics får ofta brev med erkännanden och intyganden från utbildare, föräldrar och elever som bekräftelse på både dess program och kraften i studieteknologin.

PEDAGOGER

Det är med glädje jag har haft möjlighet att utveckla och förstärka mitt pedagogiska kunnande tack vare den utbildning jag fick vid Applied Scholastics International utbildningsanläggning. Jag vill tacka er och er personal för alla era fantastiska prestationer och för den hjälp ni erbjuder våra framtida generationer. Tack för vad ni gör för att förbättra det undervisningssystem som används i amerikanska skolor idag. – Biträdande inspektör, USA

Jag har aldrig tidigare stött på en metod som gör det möjligt för en lärare att ta vilken elev som helst med studieproblem och rehabilitera honom i ämnet till en punkt där han förstår det och kan tillämpa det och kan fortsätta studera detta ämne utan ytterligare svårigheter. Detta har jag gjort många gånger sedan 1973 genom att använda L. Ron Hubbards studieteknologi. – Lärare, Storbritannien

Utan reservation kan jag säga att professionalismen hos personalen, grundligheten i utbildningen och kvaliteten på Applied Scholastics Achievement-program hjälpte vår skola att uppnå den slutliga produkten, vilket var den bästa jag någonsin upplevt. Genom att fokusera på att identifiera och reparera de akademiska bristerna hos svaga fjärde- till sjätteklasselever, tillkännagavs [vår skola] som en ”Gold Star”-skola och valdes att få motta stipendiet Monsanto School of Excellence in Education. – Rektor, USA

Studieteknologi är något nytt. L. Ron Hubbard har varit djärv nog att påstå att för varje inlärningsproblem finns det en fungerande lösning. Tusentals människor som har utbildat sig i hans studieteknologi vet att detta är sant och anser att de nu har i sina händer det verktyg de saknade för att både kunna förstå och tillämpa inom vilket studieområde de än väljer. – Professor i engelska, USA

I min egenskap som läskonsult för de danska myndigheterna, har jag ägnat mitt yrkesliv åt att förstå hur man kan försäkra sig om att alla elever uppnår en hög nivå av läskunnighet och därmed framgång. Efter att med egna ögon ha bevittnat de anmärkningsvärda resultaten av L. Ron Hubbards studieteknologi, tror jag att den är den mycket viktiga och starka grund på vilken läskunnighet kan byggas i hela världen. – Rådgivare för utbildningsdepartementet, Danmark

I detta allt mer teknologiska och ständigt föränderliga samhälle är det av största vikt att alla elever får lära hur man lär sig. Applied Scholastics program åstadkommer detta. Dessutom är det mest framträdande inslaget i Applied Scholastics material att de förespråkar självreglerande inlärning, genom att man låter eleverna framgångsrikt övervinna hinder för inlärning med liten eller ingen hjälp från någon annan person. – Universitetsprofessor, USA

FÖRÄLDRAR

Vår son undervisas för närvarande av Applied Scholastics. Låt mig börja med att säga att vad ni gör är fantastiskt.. Jag är en förälder med en magisterexamen och flera utmärkelser, men under 3 års försök kunde jag inte hjälpa mitt barn att förstå vad ni har hjälpt honom att uppnå på mindre än 3 veckor. Han började få studiehandledning i början av februari och en vecka senare bad om mer handledning. För att förstå min entusiasm, måste man förstå att även om min son är häpnadsväckande begåvad på andra områden, är skolarbete svårt för honom. Han går i 5:e klass, men läste på 2: a och 3: e klass nivå. Oavsett vilken metod jag försökte kunde jag inte hjälpa honom. Det kändes som om jag hade svikit mitt barn. Då kommer Applied Scholastics in i bilden. Jag ser en förändring hos min son, inte bara studiemässigt utan i honom som person. Nu utstrålar han självförtroende. Livet har öppnats för honom så mycket mer. Tidigare kunde han läsa, men nu läsa han och förstår. Vi har välsignats något otroligt. – Förälder, USA

Vi hade genomlidit 3 års helvete. Vi fick höra att vår son hade ADD, var ”sensoriskt underutvecklad” och t.o.m. hade autism. Vi hade besökt många läkare och terapeuter. Han genomgick medicinska tester och läkarna försökte övertyga oss om att sätta honom på medicinering för ADD. Jag betalade för en handledare men efter en halvtimme sade hon att hon inte ville att jag skulle slösa bort mina pengar, att hon inte kunde hjälpa honom. Hans lärare lät honom vandra runt i klassrummet istället för att slåss med honom för att få honom att sitta ner och lära sig. Lyckligtvis för oss, pratade min mamma med en kvinna som föreslog Applied Scholastics. Efter tio veckors handledning började vi se fantastiska förändringar i min sons förmåga att läsa, skriva och förstå och i hans beteende. Han hade mer självförtroende, ställde fler frågor och såg fram emot att gå till handledning för att lära sig. Jag bestämde mig för att själv lära mig metoderna, för det var otroligt hur mycket min son hade förbättrats och jag ville kunna lära ut denna inlärningsmetod till mina andra barn. Kursen är fantastiskt och det fungerar! Min son har nu avslutat sin handledning och förändringen hos honom gör mig oerhört tacksam mot Applied Scholastics. Den här kursen fungerar verkligen och det finns hjälp för våra barn. – Förälder, Australien

ELEVER

Det har varit mycket svårt i skolan och jag lyckades med nöd och näppe få godkänt. Jag var alltid upprörd och frustrerad. Sedan gjorde jag en Applied Scholastics-kurs som heter Studiefärdigheter för livet. Jag hade aldrig känt en sådan energi och hade aldrig varit så ivrig över att studera. Efter att ha gjort kursen och tack vare att jag tillämpar studieteknologin tycker jag om att studera allt. Sedan gjorde jag kursen Grundläggande studiehandledning och efter det gick det snabbare än någonsin med mina studier. Studieteknologin har gett mig de verktyg jag behöver för att förverkliga mina drömmar. – Gymnasieelev, USA

STUDIETEKNOLOGIN tar snabbt elever FRÅN ABSTRAKT TEORI till PRAKTISK TILLÄMPNING I LIVET. Informationen BEKRÄFTAR vad UTBILDARE vet är det BÄSTA SÄTTET ATT LÄRA SIG NÅGOT OCH ATT LÄRA UT.

Med studieteknologin är jag förbluffande snabb på att lära mig nya saker. Ett bra exempel är när jag på tre dagar, efter att ha studerat definitionerna av de ord som används i programmering av webbplatser för internet, skapade en fantastisk hemsida som omfattade min förmåga att skriva och grafik i 3D. Jag hade ingen tidigare erfarenhet alls av någon typ av programmering. Denna skola med sin definitivt fungerande studieteknologi, förtjänar verkligenen en utmärkelse. Tro mig, jag vet. – Gymnasieelev, USA

Det finns inga ord som kan beskriva hur jag verkligen anser om denna fantastiska handledning som jag har fått. Jag hade letat efter hjälp sedan barndomen, efter att felaktigt ha diagnostiserats med obefintlig ”inlärningsoförmåga” och inte fått några lösningar eller något hopp. Det har tagit mig 32 år att hitta Applied Scholastics. Jag har avslutat handledningen och är nu halvvägs igenom kursen Att lära sig hur man lär. Handledningen och kurserna är helt fantastiska. Ni har tagit bort mörkret och gett mig ljus och hopp. – Studerande, Australien