KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
ÅTERUPPRÄTTAR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Som en del av scientologernas religiösa kodex står det att de lovar ”att avslöja och hjälpa till att avskaffa alla fysiskt skadliga metoder inom området mental hälsa”, och därigenom skapa en atmosfär av trygghet och säkerhet inom mentalvården.

Följaktligen etablerade scientologer 1969 Kommittén för mänskliga rättigheter (KMR), en väktargrupp som undersöker och avslöjar psykiatriska kränkningar av mänskliga rättigheter. Idag är KMR en världsomspännande kraft som aktivt arbetar för att få ett slut på brutala behandlingar, kriminella metoder och kränkningar av mänskliga rättigheter i området mental hälsa. KMR har hjälpt till med att få igenom mer än 150 lagar som skyddar den enskilde mot felaktiga metoder eller tvångsmetoder inom mentalvården.