HUR MAN ANVÄNDER ARC-TRIANGELN

ARC-triangeln är inte liksidig. Affinitet och verklighet är av mycket mindre betydelse än kommunikation. Man kan säga att triangeln börjar med kommunikation, vilket frambringar verklighet och affinitet.

I Scientologin fäster man stor vikt vid kommunikationsfaktorn, eftersom scientologer vet att kommunikation är bron till högre tillstånd av medvetande och lycka.

Dessa tre termer – affinitet, verklighet och kommunikation – utgör tillsammans förståelse.

De är ömsesidigt beroende av varandra, och när en sjunker, sjunker de andra två också. När ett hörn i ARC-triangeln stiger, stiger de andra två också.

ARC-triangeln kan användas på många sätt för att förbättra tillstånd och förhållanden i livet. Den besvarar frågan om hur man talar med en person – om man använder triangeln och väljer ett ämne som den man talar med kan hålla med om, stiger affiniteten och kommunikationen förbättras.

Genom att använda principen att man genom att höja ett hörn i triangeln även höjer de andra två, kan man förbättra sitt förhållande till vem som helst. Det här utgör det första steget i att hjälpa andra.