INTRODUKTION

Scientologi är studiet och behandlingen av anden i förhållande till sig själv, andra och allt liv.

I Scientologin uppmanas ingen att acceptera något såsom tro eller övertygelse. Det som är sant för dig är vad du själv har observerat vara sant. En individ upptäcker på egen hand att Scientologin fungerar genom att tillämpa dess principer och observera eller uppleva resultaten.

Scientologins hela utveckling och systematisering återfinns i en lång rad verk. Den omfattar mer än 15 000 sidor tekniskt material och mer än 3 000 bandinspelade föreläsningar. Allt som allt utgör dessa verk en livslång forskning som L. Ron Hubbard utförde för att finna en framkomlig väg som kan göra människan andligt fri, ersätta okunnighet med kunskap, tvivel med säkerhet och elände med lycka.

Det finns dock ingenting inom Scientologin som måste accepteras blint. Dess sanningar är uppenbara, dess principer lätta att påvisa; och man kan se dess teknologi omsatt i praktiken i varje Scientologi-kyrka. Allt man behöver göra är att öppna dörren och stiga in.

I detta avsnitt får du en omfattande beskrivning av Scientologi och en grundlig introduktion till de grundläggande principerna i både Scientologi och Dianetik.