BESTÄLL DVD:N GRATIS
UNGDOMAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ungdomar för mänskliga rättigheter-dvd

Din gratis-dvd inkluderar:

  • Att göra mänskliga rättigheter till verklighet
  • Dokumentären Berättelsen om mänskliga rättigheter (9 min)
  • 30 rättigheter, 30 annonser (30 PSA:er)
  • Musikvideon UNITED

En dvd som innehåller Att göra mänskliga rättigheter till verklighet, en introduktion till vårt världsomspännande utbildningsprogram för mänskliga rättigheter och verktyg för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter som du omedelbart kan sätta i verket; den 9,5 minuter långa prisbelönade filmen Berättelsen om mänskliga rättigheter; 30 informationsannonser som illustrerar var och en av artiklarna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna; och UNITED-musikvideon mot mobbning.
BESTÄLL ETT GRATISEXEMPLAR AV
Enade för mänskliga rättigheter-dvd:n

Beställ dvd:n Ungdomar för mänskliga rättigheter GRATIS.

För kunna behandla din begäran behövs ditt samtycke till att dina kontaktuppgifter kan skickas till den enhet, ideella organisation och/eller de serviceleverantörer som tillhandahåller den information och/eller det material du begärt. Du kan när som helst senare och utan kostnad motsätta dig fortsatt användning av dina kontaktuppgifter och avregistrera dig genom att skicka ett email till unsubscribe@. För ytterligare information, se vår Köpinformation och Användarvillkor.