VAD ÄR SCIENTOLOGI?

Definitionen på Scientologi: från Scio (latin) ”att veta, i ordets fulla bemärkelse”, och logos (grekiska) ”studiet av”. Scientologi betyder således ”att veta hur man vet”.

Scientologin utvecklades av L. Ron Hubbard och är en religion som erbjuder en exakt väg som leder till en fullständig och säker förståelse av ens sanna andliga natur och ens förhållande till en själv, ens familj, grupper, mänskligheten, alla livsformer, det fysiska universum, det andliga universum och det Högsta väsendet.

Scientologin riktar sig till anden – inte till kroppen eller sinnet – och dess tro är att människan är mycket mer än bara en produkt av sin miljö eller sina gener.

Scientologi omfattar en samling kunskap som utgår från vissa fundamentala sanningar. De huvudsakliga av dessa är:

   Människan är en odödlig andlig varelse.

   Hennes erfarenheter omfattar betydligt mer än en enda livstid.

   Hennes förmågor är obegränsade, även om hon inte är medveten om det vid nuvarande tidpunkt.

Mer om Vad är Scientologi?

SCIENTOLOGINS TROSUPPFATTNINGAR

Inom den stora samling kunskap som utgör Scientologins religiösa trosuppfattningar och bruk, finns det många principer som ger en ny och djupare syn på livet när man lärt sig dem. Genom att behärska Tonskalan kan en person till exempel se hur han bäst bör handskas med ett trumpet barn, lugna ner en upprörd vän eller få en konservativ chef att lyssna på idéer och förslag. Dessa principer baserar sig på en väldig mängd observationer inom humaniora. Denna kunskapssamling är till för att läras. Det finns inget auktoritärt i den. Den är värdefull enbart som en samling kunskap.

Mer om Scientologins trosuppfattningar och bruk

SÖNDAGSBETRAKTELSER

Scientologin hjälper varje individ att återfå medvetenhet om sig själv som en odödlig andlig varelse och rehabilitering av den fulla andliga potentialen – för att uppnå ett erkännande av sin andliga existens och sin relation till Högsta väsendet. I Scientologi identifieras Gud som den åttonde dynamiken. Alla Scientologi-tjänster för människor närmare åttondedynamiken, och församlingstjänsterna inriktar sig särskilt på detta. Det är ett sammanförande av många individer i en gemensam andlig upplevelse och ett tillfälle att erkänna det yttersta som är åttondedynamiken eller Gud.

Scientologi-kyrkans söndagsbetraktelse består av en uppläsning av Scientologi-kyrkans trosbekännelse, en dagens text som baseras på texter av Scientologins grundare L. Ron Hubbard, gruppauditering av församlingen och andakt. Det kan också finnas musik och sång, samt tillkännagivanden av kyrkans event och program.

Kom till en söndagsbetraktelse

KRONOLOGI
VIKTIGA HÄNDELSER I L. RON HUBBARDS LIV

L. Ron Hubbard

Följande kronologi presenterar händelser som är milstolpar längs de många vägar som L. Ron Hubbard vandrat – som äventyrare, upptäcktsresande, författare, filosof och allt annat som fick honom att sanningsenligt förklara:

”Jag har inte levt ett skyddat och instängt liv och jag föraktar den vise som inte har levt och den lärde som inte vill dela med sig.

Jag har sett livet uppifrån och ner och nerifrån och upp. Jag vet hur det ser ut i båda riktningarna. Och jag vet att det finns visdom och att det finns hopp.” L. RON HUBBARD

Besök Kronologin om L. Ron Hubbard

SCIENTOLOGINS ONLINE-KURSER 
FRÅN SCIENTOLOGI-HANDBOKEN

Oavsett vilka svårigheter du har i livet, erbjuder Scientologi dig svaren.

Den ger en exakt teknologi med steg-för-steg-metoder du kan använda för att hantera problem och förbättra ditt liv och livet för människorna i din omgivning.

Scientologins online-kurser grundar sig på principerna i Scientologi-handboken.

Börja på en onlinekurs i Scientologi idag