ÄR DET SANT ATT MAN TECKNAR ETT MILJARDÅRSKONTRAKT I SJÖORGANISATIONEN?

De första sjöorganisationsmedlemmarna formulerade en förbindelse på en miljard år för att symbolisera sitt eviga djupa engagemang för religionen och denna undertecknas än i dag av alla medlemmar. Det är ett symboliskt dokument som, i likhet med trohetslöften inom andra samfund och sammanslutningar, förkunnar en individs eviga förpliktelse att förverkliga Scientologins mål, syften och principer.