VAD ÄR SCIENTOLOGINS KONTINENTALA SAMBANDSKONTOR, CONTINENTAL LIAISON OFFICE?

Inom hierarkin av Scientologi-kyrkan finns ett nätverk av kontinentala sambandskontor (Continental Liaison Office eller CLO) ansvariga för samordningen av Scientologi-verksamhet på regional och lokal nivå. Kontoren fungerar som stöd för de lokala kyrkorna, missionerna och grupperna i deras verksamhet inom sina respektive områden och fungerar som samordnings- och samlingspunkter för all Scientologi-verksamhet som berör de lokala kyrkorna. De månar även om det allmänna välståndet inom organisationerna och grupperna inom sina områden. På detta sätt samordnas verksamheten hos kyrkor, missioner, fältauditörer och andra närstående grupper för att till slut leda till andlig utveckling för alla scientologer inom deras kontinentala region.

Sambandskontor finns i Toronto i Kanada, Köpenhamn för Europa, New York City för östra USA, Los Angeles för västra USA, Sydney i Australien, Nya Zeeland och Japan, Mexico City för Latinamerika, Johannesburg för södra Afrika och på Saint Hill Manor i Sussex, England och Nordirland.