MÅSTE MAN TRO PÅ SCIENTOLOGIN?

Nej. Ingen förväntas ”tro” på Scientologin. Man förväntas bara studera och tillämpa Scientologins religiösa principer och bruk och själv se om Scientologin fungerar. För att citera L. Ron Hubbard:

”Det som inte är sant i Scientologin för dig, när du undersöker det noggrant, är inte sant.”