VÄRVAR SCIENTOLOGIN AKTIVT NYA MEDLEMMAR?

Ja. Scientologer gör Scientologi-teknologin tillgänglig för andra på bred front, eftersom de vill att andra ska uppnå samma framgångar som de själva har upplevt. Scientologi-kyrkan vill att fler människor ska lära sig och använda sig av L. Ron Hubbards verk, och arbetar aktivt och energiskt för att uppnå detta.