VAD MENAS MED EN ”SUPPRESSIV PERSON”?

En suppressiv person (SP) är en person som försöker förtrycka andra människor i sin närhet. En suppressiv person trasslar till eller talar nedsättande om varje försök att hjälpa någon och ägnar sig i synnerhet åt att våldsamt angripa allt som är avsett att göra människor mer kapabla eller intelligentare.

Den suppressiva personen är också känd som den antisociala personligheten. Inom denna kategori finner man Napoleon, Hitler, mördaren som inte ångrade sig och knarkkungen. Men även om sådana är lätta att urskilja, om så bara på de lik som de lämnar efter sig, existerar antisociala personligheter också ofta i det vanliga livet och går ofta oupptäckta.

Den grundläggande anledningen till att den antisociala personligheten uppför sig som han eller hon gör ligger i en dold skräck för andra. För en sådan person är varje annan varelse en fiende, en fiende som måste förgöras, förtäckt eller öppet. Deras fixering är att man för att över huvud taget ska kunna överleva måste ”hålla andra nere” eller ”hålla folk i okunnighet”. Om någon lovade att göra andra starkare eller intelligentare skulle den antisociala personligheten lida outhärdliga kval.

Därför försöker den suppressiva personen kontinuerligt att underminera, skapa upprördhet, sprida dåliga nyheter om och racka ner på verksamheter och grupper som strävar efter förbättring. Den antisociala personligheten är således emot det som Scientologin handlar om – att hjälpa folk att bli mer kapabla och att förbättra förhållanden i samhället. Eftersom vem som helst kan komma på många exempel på en suppressiv person, är detta koncept inte begränsat till Scientologin. Men när en sådan person har anknytning till Scientologi, betecknas han eller hon offentligt som en suppressiv person, för Scientologi-kyrkans och dess medlemmars bästa, så att andra får veta att de inte ska ha något med honom eller henne att göra.

Att bli förklarad som suppressiv person är extremt sällsynt och leder till uteslutning från religionen Scientologi. Detta förekommer i fall av allvarliga brott mot Scientologins trosuppfattning och kan också förekomma när en person konstateras aktivt ha arbetat för att undertrycka andras välbefinnande. Detta kan ske genom kriminella handlingar som redan betecknats av samhället som olagliga, eller genom att ha begått handlingar som anses som suppressiva handlingar i Scientologins rättvisekodexar – vilket omfattar den suppressiva handlingen att offentligt ta avstånd från denna religion, en handling som i Scientologin, liksom i nästan alla religioner, utgör en grund för automatisk uteslutning.

När någon har blivit utesluten från religionen, förlorar den personen både sin gemenskap med kyrkan och med andra scientologer. Tillståndet varar tills de har återställts till god status.När en person har återställts till god status, upphävs förbudet mot gemenskap med andra scientologer. Liknande metoder har varit en del av religiösa samfund i tusentals år och har erkänts av domstolar som en grundläggande rättighet.