HAR SCIENTOLOGIN NÅGRA POLITISKA UPPFATTNINGAR?

Scientologin är opolitisk och ägnar sig inte åt någon politisk verksamhet överhuvudtaget. I Scientologi-kyrkans trosbekännelse står det: ”Varje människa har en oförytterlig rätt att bilda, välja, hjälpa och stödja sin egen organisation, kyrka och regering.” Scientologer får ha vilka politiska uppfattningar de vill, rösta på vilket parti de vill osv och ges inga anvisningar från Scientologi-kyrkan om vilken inställning man ska ha i politiska frågor eller vid val. Kyrkan anser att kyrka och stat bör hållas fullständigt isär.