KAN SCIENTOLOGIN HJÄLPA EN ATT BEHÄRSKA SITT SINNE?

Ja. Scientologi vänder sig till anden och, genom tillämpning av dess principer, ökar ens medvetenhet och förmåga som en andlig varelse. Eftersom människan är en andlig varelse, helt skild från sitt sinne och sin kropp, kommer Scientologin att hjälpa henne att uppnå en mycket bättre kontroll över sitt sinne – precis som den hjälper henne att på ett intelligent sätt kontrollera alla aspekter av sitt liv.