HANDLAR SCIENTOLOGIN OM SINNET?

Nej. Scientologin handlar om individen själv som andlig varelse, klart skild från sinnet.