LIVETS MÅL

Den bestämda formuleringen av själva livets mål var ett av de viktigaste genombrotten i Dianetiken. Denna upptäckt av L. Ron Hubbard – Existensens dynamiska princip– ledde till att många dittills obesvarade frågor fick sina svar.

Livets mål kan anses vara att överleva i oändlighet. Det har länge varit känt att människan strävar efter att överleva, men att detta är hennes primära drivkraft är något nytt. Man kan påvisa att människan som livsform, i tanke och handling, konsekvent lyder en enda befallning – ”ÖVERLEV!”

Detta är den gemensamma nämnaren för allt levande, och den ledde fram till den avgörande lösningen på människans sjukdomar och aberrationer.

När ”Överlev!” väl hade isolerats som den primära drivkraft som förklarade en livsforms hela verksamhet, blev det nödvändigt att gå vidare och studera hur denna överlevnad gick till. Forskningen ledde fram till upptäckten att man, genom att inkludera smärta och njutning i beräkningen, hade alla de faktorer som krävdes för att kunna förstå livet i alla dess aspekter.

Överlevnad är inte bara skillnaden mellan liv och död. Det finns olika nivåer av överlevnad.

Ju bättre man klarar av att styra sitt liv och höja sin överlevnadsnivå, desto mer njutning, överflöd och tillfredsställelse vinner man.

Smärta, besvikelser och misslyckanden är resultatet av handlingar som inte främjar överlevnaden.

Således, de handlingar som leder bort från smärta och mot njutning kan sägas främja överlevnad.