OM PROGRAMMET

INTERAKTIVA WEBBPLATSER
FÖR RESURSCENTER FÖR UNDERVISNING ONLINE

De digitala undervisningsplanerna Ungdomar för mänskliga rättigheter och Enade för mänskliga rättigheter inkluderar lektionsplaneringar och resurser för att undervisa i mänskliga rättigheter i både ett riktigt klassrum och i en virtuell klassrumsmiljö.
2,3
MILJONER
besök på
humanrights.com och youthforhumanrights.org
VARJE
ÅR

Både Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter har interaktiva webbplatser med en hel uppsättning material på 17 olika språk.

Alla häftena om de mänskliga rättigheterna, infoannonserna och Berättelsen om mänskliga rättigheter kan laddas ner eller beställas online. Webbplatserna har ett interaktivt virtuellt undervisningssystem för alla som undervisar i eller lär sig grundläggande mänskliga rättigheter. Webbplatsen ger också steg-för-steg-riktlinjer för hur man startar en lokalavdelning eller ingår ett permanent samarbete med Ungdomar för mänskliga rättigheter eller Enade för mänskliga rättigheter. Tillsammans utnyttjas dessa webbplatser för mänskliga rättigheter av 1 miljon besökare varje år. Det material som finns online inkluderar:

■ Vad är mänskliga rättigheter?

■ Berättelsen om mänskliga rättigheter häfte

■ Infoannonserna ”30 rättigheter, 30 annonser”

Dokumentärfilmen Berättelsen om mänskliga rättigheter

Viktiga dokument rörande mänskliga rättigheter, förteckningar över organisationer om mänskliga rättigheter och berättelser om dem som genom tiderna har kämpat för mänskliga rättigheter

En petition om mänskliga rättigheter som vem som helst kan skriva på, där man uppmanar sitt lands regering att införa obligatorisk undervisning av mänskliga rättigheter i skolan

Undervisningspaketen Ungdomar för mänskliga rättigheter och Att väcka mänskliga rättigheter till liv.

De digitala YHRI- och UHR-kursplanerna omfattar lektionsplaneringar och resurser. Varje lärare kan skriva in sig online och skapa ett virtuellt klassrum där han genomför ett fullständigt utbildningsprogram, med den studerandes alla kursuppgifter direkt där man befinner sig med varje beståndsdel förvandlat till nedladdningsbara applikationer för mobila enheter.

Liksom med UHR:s och YHRI:s publicerade material, är alla dessa online-resurser tillgängliga utan kostnad.