PARTNER OCH LEDARE
STÖDER PROGRAMMET

För att uppnå globalt förverkligande av de mänskliga rättigheterna krävs det global medvetenhet och kunskap om dessa rättigheter.

För att förverkliga detta, har Scientologi-kyrkor och deras medlemmar under mer än 40 år initierat och stött program som effektivt höjer allmänhetens medvetenhet om de mänskliga rättigheterna och lär ut dem till ungdomar och vuxna.

I detta syfte har Ungdomar för mänskliga rättigheters infoannonser och undervisningsfilmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, visats på flera hundra tv-kanaler i dussintals länder varje år, medan samarbete för att främja mänskliga rättigheter har skapats med nästan 1 000 organisationer och myndigheter i över 80 länder.

Genom detta samarbete har människorätts­organisationer och myndigheter fått stöd i sin uppgift att lyfta upp samhällen och hela regioner.

Dessutom har mer än
500 000
elever utbildats i mänskliga rättigheter,
och mer än
12 000
skolor i hela världen har infört Ungdomar för mänskliga rättigheters undervisningsplan, som erbjuds gratis till lärare genom sponsring från Scientologi-kyrkan.

Hundratals organisationer och myndigheter har slagit sig samman med Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter för att hjälpa till att informera tiotals miljoner människor i 190 länder. Här är ett axplock från dem som har upplevt resultaten.

MYNDIGHETER

Det ni har gjort för att främja internationella mänskliga rättigheter saknar motstycke. Det har gjorts försök av andra människor och andra organisationer för att skapa och göra vissa saker angående internationella mänskliga rättigheter, men jag tror att kyrkans internationella program för mänskliga rättigheter har nått en höjdpunkt, som ingen annan har uppnått. – Politisk ledare, Labor Council, USA.

Genom att sprida budskapet i skolorna får ni igång en hel generation människor som i slutänden kommer att fatta långtgående beslut om i vilken riktning de mänskliga rättigheterna kommer att gå härifrån och in i det tjugoandra och tjugotredje århundradet. – Delstatsrepresentant, Florida

Mänskliga rättigheter är inte något abstrakt. Det är något mycket verkligt som händer varje dag, som vi måste försvara och främja och följa. Så de vardagliga situationer som presenteras i infoannonserna är exakt rätt sätt att kommunicera mänskliga rättigheter. – Sekreterare, nationella regeringen, Filippinerna

Utvecklingen av policyn som fastställts av det högre kommandot kräver förebyggande program i den nationella armén. För att stärka civilbefolkningens och världssamfundets deltagande i dessa program, har vår bataljon av den nationella armén antagit programmet Ungdomar för mänskliga rättigheter. Programmet visar ett enkelt sätt att tackla problemet, och det audiovisuella materialet är utmärkt för seminarier och utbildning i mänskliga rättigheter för alla inom våra väpnade styrkor. – Sergeant, Bataljonsrådgivare, Colombia

Det effektivaste verktyget för att främja mänskliga rättigheter som jag sett. – Medlem av lagstiftande rådet, New South Wales, Australien

Jag har sett er kampanj för mänskliga rättigheter. Jag har själv arbetat för mänskliga rättigheter i olika delar av världen de gångna 20 åren. Men jag har inte sett någon annan arbeta för att informera alla människor om deras rättigheter som ni gör. – Politiker, Sverige

PEDAGOGER

Jag fick mänskliga rättigheter-materialet och har införlivat det i lektionsplanen om mänskliga rättigheter för en femteklass. Jag var mest imponerad av allt material och vill verkligen tacka er. Det här materialet förstärkte vad vi undervisade och visade på ett levande sätt hur viktigt det är med mänskliga rättigheter. – Lärare, USA

Eleverna var mycket intresserade. Sedan de tittat på och lärt sig sina 30 mänskliga rättigheter, har de frågat mig om händelser runt om i världen som har att göra med mänskliga rättigheter. Eleverna har visat respekt och medkänsla och dvd:n var en fantastiskt bildande upplevelse. – Lärare i Kanada

Dvd:n Ungdomar för mänskliga rättigheter har visat sig vara exceptionellt bra för mig. Det är ett mycket attraktivt och effektivt undervisningsverktyg. Jag har använt det flera gånger i min skola. Jag har använt det i runt 180 av mina klasser som en del av deras utbildning i livskunskap. Jag använder det för att utbilda mina elever i årskurserna 8, 9, 10 och 12 för mitt Service Learning Project, där flickor har börjat undervisa cirka 150 slumbarn i det lokala samhället. – Lärare, Västbengalen, Indien

Som ett direkt resultat av kursen, de kompletterande videorna och undervisningsmaterialet, har mina elever genomfört en samhällskampanj för undervisning i mänskliga rättigheter och har kunnat hjälpa en annan ideell organisation ge hjälp för mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder. I egenskap av frivillig inom USA:s fredskår lyckades jag inte hitta ett bättre program under de tre år jag undervisade i Azerbajdzjan. Programmet användes för att undervisa över 150 high school-ungdomar och högskolestudenter och motivera dem att bli mer aktiva angående mänskliga rättigheter. – Pedagog, Azerbajdzjan

Jag lär ut samhällsvetenskap i en alternativ skola för ungdomar i riskzonen. Det första vi tar upp är mänskliga rättigheter. I år lade jag in er undervisningsplan och det blev en enorm skillnad. Jag brukade visa dem 15 år gamla infoannonser. Eleverna kunde nästan inte alls associera med bilderna. De nya videorna som ni producerade tittade de på inte bara en utan många gånger, på elevernas egen begäran! Programmet var inte bara användbart, utan livade upp klassrummet, stimulerade till diskussion och tänkande på en högre nivå. – Lärare, USA

MÄNNISKORÄTTSLEDARE

Bland religiösa organisationer och grupper runt om i världen tror jag ingen har gjort lika mycket som Scientologi-kyrkan för att producera kärnan i vad FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna verkligen handlar om. – Universitetsdekan för en forskningsavdelning vid University of Texas, USA

Kännetecknet på Scientologin stora landvinning är att inse folks mänskliga rättigheter, deras rätt till frihet och att sträva efter lycka, samt dess respekt för människor runt om i världen. – Rådgivare, Roosevelt Institute, USA

Den här kampanjen är för alla. Det är inte bara en enda synvinkel som dominerar hela kampanjen. Den är till för hela mänskligheten. – Commissioner, Kommissionen för lika möjligheter, Italien

INGET PROGRAM i VÄRLDEN har samma GENOMSLAGSKRAFT som SCIENTOLOGI-KYRKANS PROGRAM FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Inget program i världen har samma genomslagskraft som Scientologi-kyrkans program för mänskliga rättigheter. Och dem av oss som tillhör andra religiösa organisationer, oavsett vilka våra trosuppfattningar må vara, kan arbeta med kyrkan, kan arbeta med scientologer och säga: ”Låt oss förändra världen.” – Ordförande och grundare, Public Policy Institute, USA

Denna kampanj ger individer förmågan att använda dessa rättigheter för att verka inom sitt lokala samhälle, så att de vet vad de kan förvänta sig av andra människor och av sitt samhälle. – Förenta nationernas rådgivare för mänskliga rättigheter, Guyana

Kampanjen ger en röst åt de människor som kan klaga men vars röster inte hörs. Det är vad kampanjen Ungdomar för mänskliga rättigheter gör – den ger en röst till dem utan röst. – Journalist som erhållit Emmy-utmärkelsen, USA

Ingen annan religion tar ansvar så tydligt till förmån för mänskliga rättigheter som Scientologin. Dess publikationer och kampanjer utgör en av de främsta och mest uppriktiga satsningarna för främjandet av mänskliga rättigheter. – Ordförande, människorättskommissionen, Spanien